Trung tâm Nhật Anh tập trung đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, đôn đốc quá trình học tập của từng học viên.